Informace pro příbuzné

V případě momentálních nesrovnalostí na našich stránkách, či jejich momentální nedostupnosti se omlouváme.
Naše stránky jsou ve stadiu rekonstrukce, resp. jsou tvořeny nové s termínem cca do 20.12.2022.

Z důvodů směřujících k ochraně zdraví a životů všech pacientů jsme byli nuceni omezit návštěvy na oddělení (Covid, šíření respiračních chorob).

V případě Vaší návštěvy, kterou budete považovat za nutnou, dodržujte všechny pokyny uvedené v poučení na vstupních dveřích a bezpodmínečně dodržujte pokyny personálu. Návštěvy laskavě omezte na minimum. Při jednotlivých návštěvách je počet navštěvujících omezen na 2 osoby u jednoho pacienta.

V případě příznaků jakékoliv zdravotní indispozice, zajména respiračních problémů nemůžete být na oddělení vpuštěni.

Převzali jsme Vašeho nemocného do péče na oddělení následné intenzivní péče. Kontaktní telefony a elektronická nebo poštovní adresa jsou uvedeny v kapitole Kontakt. V případě, že se rozhodujete o umístění Vašeho blízkého na našem oddělení, je možno po předchozí dohodě s vrchní sestrou zajistit Vám před Vaším rozhodnutím návštěvu u nás.

Po přijetí Vašeho příbuzného potřebujeme následující informace:

adresu a kontakt na příbuzné pacienta
adresu registrujícího praktického lékaře
informace o pracovní neschopnosti: Je Váš příbuzný zaměstnán nebo v evidenci Úřadu práce? Má již vystavenu pracovní neschopnost na předešlém pracovišti? Pokud potřebuje vystavit pracovní neschopnost, pro její vystavení musíme znát název a adresu zaměstnavatele a vykonávanou práci.
„Lístek na peníze“ neboli Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti vystavujeme vždy k poslednímu dni v měsíci. Určete si prosím, kdo bude toto potvrzení přebírat a doručovat zaměstnavateli. V případě, kdy zaměstnavatel vyžaduje vystavení Potvrzení dříve, předejte telefonní kontakt na vrchní či staniční sestru finanční účtárně zaměstnavatele.
informaci o tom, zda má pacient stanoveného opatrovníka, popřípadě adresu a kontakt na opatrovníka nemocného


Vašemu příbuznému přineste prosím následující základní potřeby:

hygienické potřeby (holení, hřebínek, zubní pastu, kartáček na zuby, šampón na vlasy)
doklady nemocného jako občanský průkaz nebo pas a průkaz zdravotní pojišťovny
rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (neschopenka)


Po předchozí domluvě je možné přinést nemocnému rádio, televizi s koaxiálním kabelem, prodlužovačkou, případně set top box. (anténa jako taková není potřeba), mobilní telefon – vše prosím se sluchátky pro zajištění klidu ostatním nemocným.

Potravinové doplňky, tekutiny dle chuti nemocného apod. můžete přinést, ale vždy po domluvě s vrchní sestrou či lékařem, aby bylo zajištěno dodržování dietetických opatření.

Informace o zdravotním stavu našich nemocných podávají výhradně službu konající lékaři v době návštěvních hodin. Po předchozí domluvě je možné obdržet krátkou informaci i telefonicky na čísle +420 727 815 688, +420 727 815 685 v době od 13 do 14 hodin.

Návštěvní hodiny jsou na našem oddělení denně mezi 13 a 16 hodinou. Oprávněné výjimky jsou možné po předchozí domluvě s vrchní sestrou. Omezení jsou v souvislosti s harmonogramem denních prací a hygienické péče o nemocné, pro něž zajišťujeme soukromí v maximální možné míře.

Před vstupem na oddělení jsou všichni návštěvníci povinni ve vstupní místnosti obléci si jednorázový ochranný plášť a návleky. Při vstupu na jednotlivé sály jsou všichni návštěvníci povinni umýt si ruce a po osušení jednorázovým papírovým ručníkem je vydesinfikovat desinfekčním prostředkem. Jakákoliv manipulace s nemocnými nebo s přístroji je návštěvám na oddělení zakázána. Na výzvu ošetřovatelského personálu uvolněte, prosíme, sál pro nezbytné výkony, které nesnesou odkladu mimo návštěvní hodiny. Vyžaduje-li to stav nemocného, mohou být návštěvní hodiny nemocného změněny.

Návštěvy gravidních a dětí nemůžeme zakazovat, ale velmi zvažte rizika spojená s návštěvou zdravotnického zařízení a vhodnosti vjemů rozsáhlé přístrojové techniky v očích malých dětí. Dále velmi zvažte nutnost návštěvy Vašeho blízkého, pokud se u Vás projevují známky akutního onemocnění, virové infekce apod. Naši nemocní jsou oslabení, velmi vnímaví jedinci, kteří mají nižší obranyschopnost než běžný člověk.

V dobách epidemií různých onemocnění – například sezónních chřipek - mohou být na základě doporučení hygienické služby návštěvní hodiny přechodně zrušeny.

Personál zdravotnického zařízení ANESAN s.r.o. Vám děkuje za pochopení a dodržování výše uvedených pokynů a těší se na vzájemnou spolupráci při péči o Vašeho blízkého.
Update cookies preferences